دوره های محمد باقر گلزار

مدرس : محمد باقر گلزار

کارشناس مکانیک در طراحی جامدات و از علاقه مندان به بازی جذاب و دوست داشتنی مکعب روبیک

در دوره آموزشی حل مکعب روبیک 3*3......

مدت زمان دوره 00:24:48