دوره های مجتبی نادری تهرانی

مدرس : مجتبی نادری تهرانی

یک زمانی هزینه ی نسبتاً زیادی را برای خرید نمایندگی پنل پیامک صرف کردم و طی مدت خیلی کوتاهی سایت به مرداب پیوست،بعد فهمیدم مشکل از بازاریابی ام بوده؛پس تصمیم گرفتم به دنیای بازاریابی اینترنتی وارد شوم...

استراتژی چیزیست که معمولاً در اک......

مدت زمان دوره 00:23:07