دوره های کیا حامدی

مدرس : کیا حامدی

سوپر مدیر و مدیر برنامه نویسی انجمن تخصصی دکترپیسی ، در زمینه های گرافیک طراحی وب لینوکس ویندوز برنامه نویسی و امنیت کار کردم.