دوره های کیا حامدی

مدرس : کیا حامدی

سوپر مدیر و مدیر برنامه نویسی انجمن تخصصی دکترپیسی ، در زمینه های گرافیک طراحی وب لینوکس ویندوز برنامه نویسی و امنیت کار کردم.

آموزش خط فرمان ویندوز از مقدماتی......

مدت زمان دوره 02:35:53

آموزش انتقال هر فایل با هر فرمتی......

مدت زمان دوره 00:05:23

دوره آموزشی با 70 جلسه و 12 ساعت......

مدت زمان دوره 13:43:09

دوره آموزش استفاده از نقشه گوگل ......

مدت زمان دوره 00:13:25