محصولات

تمامی دوره های خودیاد

در این دوره آموزش شما با سرویس پست الکترونیکی Outlook ، امکانات و قابلیتهای آ...

مدت زمان دوره 04:42:30

دوره آموزش حاضر مشتمل بر 8 بخش و 52 درس با زمان 8 ساعت و 58 دقیقه می باشد که ...

مدت زمان دوره 09:15:31

در این دوره آموزشی مباحث پیشرفته در کار با نرم افزار ورد 2013 مورد بررسی قرار...

مدت زمان دوره 00:00:00