محصولات

تدریس در خودیاد

اگر تخصص دارید و میخواهید از تخصص خود درآمد کسب کنید، می توانید در خودیاد تدریس کنید.

تمامی دوره های خودیاد

از کودکی به ما گفته‌اند درس بخوانید. مطالعه کنید، اما به ما اصول صحیح مط...

مدت زمان دوره 04:03:14

اعتماد به نفس در کودکان در 21 روز  در این ویدیو تکنیک هایی را به شما ...

مدت زمان دوره 01:23:43

از مهمترین مواردی که در این مجموعه به  آن اشاره شده است:   فص...

مدت زمان دوره 05:33:37