مفاهیم اولیه شبکه های کامپیوتری

مفاهیم اولیه شبکه های کامپیوتری

شبکه چیست؟

تعداد بازدید : 1892 نفر

اطلاعات دوره

امتیاز 1 از 1 رای شما هم امتیاز خود را ثبت كنید
  • تعداد ویدئوها :
  • مدت زمان دوره :
  • سطح دوره :
  • اختصاصی در خودیاد :
  • قیمت اصلی :
  • تاریخ ثبت این دوره :