اصول اولیه بازاریابی

اصول اولیه بازاریابی

ایجاد یک راهبرد بازاریابیِ موفق و نحوۀ استفاده از آن راهبرد

تعداد بازدید : 2984 نفر

اطلاعات دوره

امتیاز 0 از 0 رای شما هم امتیاز خود را ثبت كنید
  • تعداد ویدئوها :
  • مدت زمان دوره :
  • سطح دوره :
  • اختصاصی در خودیاد :
  • قیمت اصلی :
  • تاریخ ثبت این دوره :