دوره های نیک راد سیستم

مدرس : نیک راد سیستم

ارائه دهنده محتوا و راهکارهای آمــوزش مجـــازی تلفن:(تهران)77832199و77255190 سایت:www.NikRadSystem.com ایمیل:Sale@NikRadSystem.com اینستاگرام:https://www.instagram.com/nikradsystem تلگرام:https://telegram.me/nikradsystem

در این دوره آموزش در خصوص ایجاد ......

مدت زمان دوره 03:11:45

در این دوره آموزشی در خصوص سرویس......

مدت زمان دوره 03:20:37

در این دوره آموزشی با نرم افزار ......

مدت زمان دوره 14:43:42

در این دوره آموزشی ، مباحث کار ب......

مدت زمان دوره 01:09:15

در این دوره آموزشی با نرم افزار ......

مدت زمان دوره 09:32:07

در این دوره آموزشی با ویندوز 8.1......

مدت زمان دوره 05:19:47

در این دوره آموزش شما با سرویس پ......

مدت زمان دوره 04:42:30

در این بسته آموزش با نرم افزار E......

مدت زمان دوره 06:34:56

دوره آموزش حاضر مشتمل بر 8 بخش و......

مدت زمان دوره 09:15:31

نرم افزار Camtasia Studio  ......

مدت زمان دوره 02:01:46

در این دوره آموزشی مباحث پیشرفته......

مدت زمان دوره 00:00:00

دوره حاضر – آموزش اکسل پیش......

مدت زمان دوره 11:41:32